İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu genel sekreteri Hamid Şehriyari, ”İran, İslam’ı ve Müslümanları savunmak için Şiiler ve Sünniler arasında ayrım yapmıyor.” dedi.

Hamid Şehriyari, çok sayıda Iraklı bilgin ve düşünürle yaptığı toplantıda, düşmanların İslam ülkelerine karşı iki önemli taktiğinin, ”parçala ve tefrika” olduğunu söyledi. 

Hamid Şehriyari, düşmanların İslam’ın ilerlemeye karşı bir din olarak tanıtılmasına çalıştıklarını belirterek,  düşmanın bu yönde kapsamlı çalışmalar yaptığını bildirdi ve şöyle dedi: ”Düşmanlar bir zamanlar İslam’ı namaz, oruç ve zekatın tek dini olarak tanıttılar, ama İmam Humeyni İran İslam Cumhuriyeti’ni kurarak İslam’ın bir hükümete sahip olabileceğini gösterdi.”

Şehriyari, “Geçmişte dünya ekonomisi, teknolojisi ve bilimi sadece birkaç İslam dışı ülkenin elindeydi ve İslam dünyasının hiçbir payı yoktu, ancak bugün İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı Rehberi’nin liderliği ve halkın direnişi sayesinde bu tekeli kırmış ve güçlü ülkeler arasına girmiştir.” dedi.

Şehriyari, konuşmasının devamında İslam’ı kardeşlik ve birlik dini olarak nitelendirerek, “Tekfir, düşmanın İslam ümmeti arasında fitne çıkarmak için kullandığı araçlardan biridir.’ dedi. 

Şehriyari, siyonist ve Amerika’yı fitnenin kaynağı olarak nitelendirerek, “Kutsal şeylere hakaret, emperyalistlerin sinsi planlarından biridir.” dedi.