Ezher Şeyhi Et-Tayyib: IŞID Müslümanlar Arasında Fitne İçin Çıkarıldı

Ahmet El-Tayyib Batı dünyasının Işıd faaliyetlerinden habersiz olmadığını ve batılıların temel amaçlarından olan Müslümanlar arasında ayrılık oluşturma görevine hizmet ettiğini belirtti.

El-Tayyib Batı dünyasını özellikle de Amerika’yı bu yönde eleştirerek, Işıd gibi bir yapılanmanın bir anda bu şekilde yayılmasının ve güçlenmesinin akıllara bunların amacının ne olduğu sorusunu getirdiğini belirtti.

Ahmet El-Tayyib Işıd’ın bu yayılmasında Batı dünyasının alakası olmadığı söylenemeyeceğine ve Işıd teröristlerinin asıl silah kaynağının Arap dünyasından ziyade Amerika olduğuna işaret etti.

Işıd gibi büyük çaplı bir yayılma ve organizasyonun büyük çaplı bir desteği olduğunu açıklayan El-Tayyib, bu terör faaliyetlerinin parasal kaynağının nereden geldiğini bilmek gerektiğini söyledi.

Ezher Şeyhi Ayrıca Batı dünyasının Işıd ile gerçek manada mücadele etmediğini ve Batı ile Amerika’nın gerçekten Işıd ile mücadele için yardım etseydi bunun bir gün gibi kısa bir sürede hallolacağını ifade etti.

Ahmet El-Tayyib Batı dünyasının Müslüman ülkeleri birbirinden ayırmaya çalıştığını ve Işıd gibi terör faaliyetlerinden de sorumlu olduklarını belirterek: “Işıd Hristiyanlardan daha çok Müslümanları öldürmüştür. Işıd aslında Müslümanların ve Arapların düşmanıdır” dedi.

Ezher Şeyhi El-Tayyib daha önceki açıklamalarında da Işıd ve benzeri terör örgütlerinin Dünya’ya İslam’ı kötü göstermekle görevli, Siyonizme hizmet eden sömürgeciliğin bir ürünü olduğunu belirtmişti.