Eğit-Donat Kampları ABD Üstü Mü Olacak? Yeni İncirlikler Mi Geliyor?

Suriyeli sözde ılımlı muhalifleri eğitip donatacak proje sessiz sedasız başlatılırken, mutabakat muhtırasının imzalanmasından, yürütülen teknik görüşmelerin sonuçlandırılmasına ilişkin bütün ayrıntılar, Washington yönetiminin Ortadoğu’da ABD ile işbirliği yapacak bütün muhalif grupları gelecek 10 yıl içinde Türkiye’de eğitme ve donatma niyeti içinde olduğunu gösterdi ancak sonrasında bu Askeri Üslerin ne olacağı soru işareti haline geldi.

Önceden De Eğit-Donat Gayrı Resmi Olarak Vardı

Eğit-Donat projesi için düğmeye basılmasından önce de Türkiye ve ABD, kendi seçtikleri muhalif grupları silahlandırıyor, içlerinden seçilen bazı militanlara ise yine ortak bir program çerçevesinde, sızma, sabotaj, suikast, bombalama, meskûn mahal nişancılık eğitimi veriliyordu.

Ancak, ABD yönetiminin talebi üzerine iki ülke geçen yaz aylarının sonunda eğit-donat projesinin resmileştirilip bir mutabakat muhtırasına bağlanması kararı verdi. Bu karar, “işleyen bir mekanizma neden böylesine riskli bir programla resmileştiriliyor” sorusunu da beraberinde getirdi, ancak yapılan değerlendirmeler kamuoyuna çok fazla yansımadı.

Olaya İlişkin Soru İşaretleri Oluşturan Farklı Bilgiler Ortaya Çıktı

ABD için eğit-donat projesi sadece Suriye’deki iç çatışma sürecinde ılımlı olduğu düşünülen muhaliflere eğitim ve silah desteğini kapsamayacak. Proje, orta ve uzun vadede bütün Ortadoğu’ya yönelik bir perspektif içine oturtulacaktı.

Yani, ABD’nin Eğit-Donat projesinin yürütüldüğü merkezler, ABD yönetiminin Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme politikası çerçevesinde kalıcı birer “üs” haline dönüştürülmüş olacak sonuçta yeni İncirlik Üstleri ortaya çıkacak. Bu konuda Türkiye’nin ABD yönetimine “Meclis’ten tezkere çıkarma” güvencesi verdiği de iddia ediliyor.

Eğer bu noktada bir sıkıntı baş gösterirse yani halkın tepkisi ile böyle bir Tezkere geçmezse, söz konusu Eğit-Donat mutabakatı, Türkiye ile ABD arasındaki 1980 tarihli Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) çerçevesi içine sokulacağı belirtiliyor.

Türkiye Hevesli Ama Asıl Aktör – Söz Sahibi Amerika

Süreç Amerika merkezli Strateji kuruluşları tarafından sıkıca takip ediliyor ve aslında bu sürecin daha da genişletilerek Amerika’nın Ortadoğu’da kendi askerlerini direkt savaşa sokmadan yürüteceği Emperyalist savaşların temeli olarak görülüyor.

Diğer yandan, Eğit-Donatın sahada faaliyete geçmesi sonrasında, sevk ve idarenin tamamen, ABD yönetiminde olacağı, militanların hedefleri, savaşma kapasiteleri ve yönlendirilmesi konularında ABD’nin İncirlik’ten ve İskenderun’daki irtibat noktalarından yapılacağı belirtiliyor.