Seyyid Hasan Nasrallah: Amerikan Elçiliğinden Beslenen Şiiler “Hain ve Satılmıştır!”

Seyyid Hasan Nasrallah yaptığı konuşmada, Müslümanlar arasında Mezhepçilik üzerinden fitne çıkaran ve Şii görünerek Sunni Müslümanlara ve kutsallarına hakaret ederek İslam dünyasını bölmeye çalışan Amerikan elçiliğinden beslenen ajanları “hain ve satılmış” olarak tanımladı.

Özellikle Emperyalist-Siyonist cereyanların bu ajanları vasıtasyıla yaptıkları Mezhepçilik fitnesi sonucu ortaya çıkan ve İslami Vahdete engel olup Müslümanları düşman edinerek kanlarını helal gören paralı Tekfirci Zihniyet için de gerekirse seferberlik ilan edileceğini belirtti.

Seyyid Hasan Nasrallah Tekfirciler ile devam eden savaşın varlık-yokluk mücadelesi olduğunu belirtti ve “Bu savaşta dörtte üçümüz şehit olsak ve geriye dörtte birimiz kalsa bile izzet ve şerefle yaşamaya devam etmek da iyidir. İnşallah bu kadar şehit vermeyeceğiz fakat fiili durum büyük fedakârlıklar gerekmektedir, zira saldırı büyüktür. Artık Arabistan, Katar ve Türkiye arasındaki ihtilaflar son bulmuştur ve hepsi karşımızda birleşmiş durumdadır” dedi.