IŞID’e Avrupa’dan En Çok Katılım Yeri Kosova

ABD gazetelerinde yayımlanan Balkanlarda dini aşırıcılıkla ilgili ortak makalede Kosova’nın IŞİD’e, Doğu Avrupa ülkelerinden en fazla savaşçı temin eden ülke olduğu belirtildi. Makalede, küçük nüfusa sahip Kosova’nın insan başına IŞİD’e en fazla militan temin ettiği vurgulandı. Balkanlar’dan Yakın Doğu’ya savaşmak için gidenlerin Kosova’dan yaklaşık 300 kişi olduğu belirtildi.

Makalede, başarısızlıklarını örtmek için Kosova Hükümetinin, bu sorunu küçümsediği iddia edilerek gereken mücadeleyi veremediği için Kosova hükümeti suçlandı.

Siyasilerin yanısıra, yıllardır bu tür aşırıcılığı inkar eden en yüksek dini yöneticilerin de suçlandığı bu makalede Kosova’da İslam Birliği’nin, Yakın Doğu’dan mali akışın sürekliliğini temin etmek isteyen kökten dincilerin elinde olduğu belirtiliyor.

Yazıda bundan başka fundamentalistlerin asırlardır Balkanlar’da hüküm süren ılımlı İslam’a karşı saldırılarını yoğunlaştırdıkları ve Kosova’nın Batı’ya doğru radikal cihatçıların yolu olabileceği kaygısı dile getiriliyor.

Posted in KosovaTagged , ,