Filistin’i Desteklemek Her Müslümana Farzdır

“Herkes Filistin’e doğru – Herkes Filistin İçin” başlığı altında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen Filistin halk direnişi ve intifadasını müdafaa toplantısında konuşan İslam Mezhepleri Takrib Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki, Filistin halkı direnişi ve intifadasına maddi, insani ve silah açısından her türlü yardımın Şer’an farz olduğunu ve bundan kaçınmamak gerektiğini söyledi.

Ayetullah Eraki, hiçbir yetkilinin, Filistin halkının hakkından ve Filistin topraklarından hatta bir karış dahi geçmeye hakkı olmadığını ve Filistin toprak bütünlüğü konusunda siyonist rejimle varılan hiçbir uzlaşma anlaşmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

İslam Mezhepleri Takrib Kurumu Genel Sekreteri ayrıca siyonist rejimin gayrı meşru, yapay bir rejim olduğunu, Filistin halkının katliam edilmesi ve Filistin topraklarının işgali üzerine kurulduğunu, böyle bir rejimin kesinlikle meşru olamayacağını söyledi.

“Herkes Filistin’e doğru – Herkes Filistin İçin” başlığı altında dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen Filistin halk direnişi ve intifadasını müdafaa toplantısı Filistin intifadasına destek yönünde ortak bir bildiri yayınlayarak çalışmasına son verdi.