Bahreyn’de İnsan Hakları İhlalleri Kaygı Verici Boyutta

Bu çerçevede haber kaynakları Halife rejiminin siyasi aktivistlere karşı zalimane kararlar verdiğini ve despot rejimin siyasi aktivistleri ve halkçı kıyamın liderlerini hapiste tutmakta kararlı olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Bahreyn Milli Vifak İslamî Cemiyet Özgürlükler ve İnsan Hakları Bürosu, Bahreyn’de 2015 yılının ilk çeyreğinde insan hakları durumu ile ilgili düzenlediği bir konferansta , bu yılın ilk çeyreğinde 337 Bahreynlinin siyasi faaliyet yüzünden toplam iki bin 845 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, söz konusu kişilerden otuz ikisinin müebbet hapis ve üç kişinin de idam cezası aldığını belirtti.

Bahreyn Milli Vifak İslamî Cemiyet Özgürlükler ve İnsan Hakları Bürosu ayrıca Bahreyn hapishanelerinde çeşitli işkence metotlarının uygulandığını ve 1600 kadar mahkumun her türlü hakarete ve aşağılanmaya maruz kaldığını belirterek, Bahreynli muhaliflerin 90 kez barışçıl protesto eylemi düzenlemek için Manama yetkililerine dilekçe verdiklerini, fakat bu isteklerin tümünün reddedildiğini ve protesto eylemlerinin yasaklandığı açıkladı.

Milli Vifak İslamî Cemiyet Özgürlükler ve İnsan Hakları Bürosu sorumlusu Hadi Musevi de yaptığı açıklamada, 2015 yılının ilk çeyreğinde Bahreyn’in çeşitli bölgelerinde ve köylerinde toplam iki bin 691 barışçıl protesto eylemi düzenlendiğini ki, bunlardan bin yirmi ikisinin Halife rejimine bağlı güvenlik güçlerince en sert biçimde bastırıldığını, protestoculara göz yaşartıcı bomba ve kurşunla karşılık veren güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını bildirdi.

Yine haber kaynakları Bahreyn’de bu yılın ilk çeyreğinde tutuklulara karşı 413 işkence ve kötü muamele vakası kaydedildiğini, ayrıca yılın ilk çeyreğinde 278 Bahreynlinin gözaltına alındığını ve yine bu süre içerisinde 72 Bahreynlinin de nüfus cüzdanının iptal edildiğini belirtti.

Bahreyn’de halkın rejime karşı protesto eylem sayısının fazla olması aslında bu milletin Halife rejimine karşı başlattıkları kıyamı sonuçlandırmakta kararlı olduğunu ve rejimin şiddeti arttırmasına karşın bu milletin iradesini sarsamadığını gösteriyor.

Halife rejimi Bahreyn’de halkına zulmetmek ve kana bulamakla gerçekte vatandaşlarının insan haklarını geniş çapta ihlal ediyor ve bu çerçevede muhalifleri vatandaşlıktan çıkarıyor ki, bu da başlı başına bu rejimin zalim ve despot mahiyetini ortaya koyuyor.

Bahreyn’de iktidarın başında bulunan Halife rejimi bu ülkede ifade özgürlüğü, barışçıl protesto eylemi düzenlemek ve siyasi parti kurmak gibi tüm medeni ve siyasi hakları yasak görüyor. Halife rejiminin siyasi aktivistlere karşı zalimane kararlarının devam etmesi, Bahreynli siyasi muhalif grupların hali hazırda rejiminin zindanlarında on bini aşkın siyasi protestocunun hapis yattığını ve bunlardan 150 kadarının da müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladıkları bir sırada gündeme geliyor. Bahreynli siyasi tutukluların arasında 150 kadar çocuk da bulunuyor, üstelik 200 kadar tutuklunun da uygulanan işkenceler yüzünden sakat kaldığı belirtiliyor.

Her halükarda Bahreyn’de siyasi tutuklu sayısının artması kamuoyunu daha da kaygılandırıyor. Gözlemciler Halife rejiminin geniş çaplı insan hakları ihlalleri ve halkın haklı taleplerini bastırmakla Bahreyn’i büyük bir hapishaneye çevirdiğini belirtiyor.

Bu süreçte dikkat çeken konu ise BM’nin Halife rejiminin bunca cinayetine ve insanlık dışı uygulamalarına ses çıkarmamasıdır.