Home / İslami Vahdet / Haber - Vahdet / Ayetullah Subhani: Müslümanlar Tefrikaya Karşı Uyanık Olmalı

Ayetullah Subhani: Müslümanlar Tefrikaya Karşı Uyanık Olmalı

Taklit mercilerinden Ayetullah Cafer Subhani dün Kum’da İran Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Muhammed Nahavendiyan ile yaptığı görüşmede, bölgedeki bazı İslam ülkelerinin düşmanca poitikaları ile Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını, buna karşı uyanık olmak gerektiğini belirtti.

Taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani de, Nahavendiyan ile yaptığı görüşmede, düşmanların düşmanca gişimleri, bölgedeki cinayet ve katliamlara karşı sessiz kalınmasını doğru bulmadığını ifade etti, İran halkı düşmanlarını rahatsız eden şeyin, İran halkının onların insanlık dışı eylemleri karşısında sessiz kalmayışı olduğunu belirtti.

Ayetullah Musevi Erdebili de Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ile yaptığı görüşmede, düşmanın İran halkına yönelik komplolarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu görüşmelerde Nahavendiyan da, birleştirici yaklaşım sergilenmesi ve İslam dünyasındaki meselelerle ilgilenilmesi gerektiğine işaretle, İran hükümetinin dostane ilişkiler kurmak suretiyle dünyada İslam karşıtı akımların güçlenmesi ve yayılmasını önleme politikasını takip ettiğini vurguladı.

Check Also