Ayetullah Şebisteri: Fitneci İngiliz Şiiliği Yok Edilmeli!

Ayetullah Şebusteri şöyle konuştu: Biz şuana kadar Londra Şiiliği hakkında sukut ettik, aleni bir şekilde şiaya hedef alan eylem ve söylemlerinden dolayı ve kendini Merce-i Taklid olarak tanıtan Sadık Şirazi akımını ifşa etmeyi vazife biliyoruz… Bu akım en kısa zamanda ortadan kaldırılmalıdır.

Tebriz Cuma İmamı ve Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin Veliyyi Fakih  temsilcisi, Ayetullah Mücteba Şebusteri, Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin imamları ile yaptığı toplantıda, bir konuşma yaptı. Konuşmasına Al-i İmran süresinin son ayetlerine dikkat çekerek, Allah’u Teala bu ayetlerde Müslümanlar için üç destur nazil buyurmuşlardır.

Birincisi: Bireysel müsibet ve itaatta sabır etmek, ikincisi: Toplumsal sabır ve üçüncüsü: Dinin öncülerini korumak. Dinin öncülerini korumaktan maksat, İslam’ı ve İslam toplumunun akide ve tefekkürünü savunmak için en ön saflarda yer almaktır. Özelikle de günümüzde, düşmanın, Müslüman gençliğimizin ilerleyişini durdurmak ve onları saptırmak için, kültürel saldırının yanı sıra şüphecilik zehrini saçmaktadır.

Ayetullah Mücteba Şebüsteri sözlerine şöyle devam etti: İfratcılığa, tefritciliğe, Londra Şiiciliğine ve Amerika sünniciliğine karşı, mücadele etmek âlimlerimizin vazifesidir.

Dünya Ehlibeyt Kurultayı yüksek şurası başkanı Ayetullah Şebusteri, Rehber Seyyid Ali Hamanei’nin ‘’İngiliz Şiiciliği ve Amerika Sünniciliği” sözlerine işaret ederek,  düşman bugün tekfirciliğe karşı, İslam âleminde Şii fanatizmini oluşturma peşindedir ve bunun tam tersini de düşünebilirsiniz. İngiliz Şiiciliği, bidat ve hurafeleriyle, Müslümanların katledilmesi için Amerika Vahabizminin eline malzeme sunmaktadır.

Ayetullah Şebusteri: Biz şuana kadar Londra Şiiliği hakkında sukut ettik,  aleni bir şekilde Şiayı hedef alan eylem ve söylemlerinden dolayı ve kendini merce-i taklid olarak tanıtan Sadık Şirazi akımını ifşa etmeyi vazife biliyoruz. Hurafe ve kama vurmayı canlandırarak, Ehli Beyt’in pak ismini kama ve hurafelerle ilişkilendirme peşindedir. Bu akım en kısa zamanda ortadan kaldırılmalıdır.

Ayetullah Mucteba Şebusteri: Şii ve Sünni Müslümanlar uyanık olmalıdırlar ve düşmanın fitnelerine izin vermemelidirler. Her zamankinden daha fazla vahdeti ve yek vücut olmayı muhafaza edip, düşmana karşı seferber olmalıdırlar.

Ayetullah Mücteba Şebusteri sözlerine şöyle devam etti: İngiliz Şiiciliğiyle meşhur olan Sadık Şirazi akımı, İran, Irak ve diğer bazı ülkelerde hurafe ve kama vurmayı yaygınlaştırmakla birlikte, rahmetli İmam’a, aziz Rehberimize, Üstat Mutahhari’ye ve Ayetullah Behcet gibi büyük âlimlerimize saldırmakta ve tefrika zehrini saçmaktadır. Eğer bizler, Rahmetli İmam Humeyni (ra)’ın vurguladığı gerçek Muhammedi İslam’ı savunmazsak Allah katında sorumlu olacağız.

Posted in İslam Dünyası